Mój przyjaciel, mój wróg

Eric Plunkett i Joseph Mesa studiują na uniwersytecie dla niesłyszących, uznawanym za jedną z najlepszych uczelni tego typu na świecie. Pokoje obu młodych mężczyzn mieszczą się w tym samym korytarzu. Jeden z nich ma problemy z powodu presji otoczenia i skrywa pewien mroczny sekret, który skłania go do popełnienia zbrodni.