Mój przyjaciel, mój wróg

Dwie młode matki popadły w poważne problemy finansowe. Dla rozwiązania swojego problemu posunęły się do drastycznych środków.