Mity: Tajemnice ludzkości

Ludzie zawsze wierzyli w życie po śmierci, w możliwość kontaktu ze zmarłymi i dusze przebywające pomiędzy dwoma światami. Badacze sprawdzają, czy rzeczywiście możliwy jest powrót na Ziemię w postaci ducha.