Mity: Tajemnice ludzkości

Biblijna Księga Rodzaju opisuje potop jako katastrofę o apokaliptycznych rozmiarach. Badacze sprawdzają, czy to wydarzenie naprawdę miało miejsce, a jeśli tak, to co je spowodowało.