Mistrzowska architektura

Zaprezentowane zostaną place, które pomimo upływu lat zachowały swój wyjątkowy charakter. Powstały one w różnych epokach i kulturach, ale wciąż budzą zachwyt. Niezabudowana przestrzeń miejska potrafi ulegać częstym i dużym zmianom. Na ogół jednak zdominowana jest przez charakterystyczną dla danego miejsca budowlę.