Mistrzowska architektura

Nad wieloma miastami górują wieże telewizyjne i stacje przekaźnikowe. Często są to najwyższe konstrukcje, które wpisują się w okoliczny krajobraz. Zaprezentowanych zostanie dziesięć najsłynniejszych i najciekawszych obiektów. Okaże się, z jakimi trudnościami borykali się twórcy.