Mistrzowie zbrodni

Autorzy przedstawiają historie morderstw, których sprawcy działali w szczególnie przemyślany sposób. W konsekwencji przez pewien czas pozostawali nieuchwytni dla organów ścigania.