Miejsce zbrodni: starożytność

Próba wyjaśnienia śmierci na krzyżu żydowskiego wędrownego kaznodziei, analiza najstarszego znanego przypadku morderstwa w historii ludzkości oraz wyjaśnienie zdrady Arminiusza, która doprowadziła do bitwy pod Warus.