Majowie: Tajemnicza cywilizacja

Razem z archeologami odkryj nowe wskazówki dotyczące odrodzenia się cywilizacji Majów. Naukowcy badają też ślady niszczycielskich wydarzeń, które ostatecznie doprowadziły do tego, że dawni mieszkańcy Ameryki Środkowej opuścili swoje miasta. Poznaj również dowody na wyjątkową odporność, jaką Majowie wykazali w obliczu katastrofy.