Ludzie gór

Eustace oraz Raleigh toczą walkę z wirem polarnym, aby móc wznowić działalność. Tymczasem Mike poszukuje świeżego mięsa na terenie, który opanowany niebezpieczne niedźwiedzie. Margaret i Morgan udają się tropem karibu. Liczą na to, że zdobędą dostateczną ilość pożywienia na zimę.