Ludzie gór

Wczesne roztopy wywołują zadyszkę u Marty'ego. Do Toma uśmiecha się szczęście, a Eustace próbuje zakończyć pracę przy wyrębie drzew. Śpieszy się przed rychłym nadejściem wiosny.