Ludzie gór

Jake postanawia zapolować na pumę, która szwęda się w okolicach przystanku szkolnego autobusu. Tom spodziewa się pomyślnych zbiorów z zastawionych sideł. Z kolei Eustace i Raleigh kładą dach na wieży obserwacyjnej.