Królestwo drapieżników

Mombo zmienia się pod wpływem suszy. Lamparcica Phefo wyrusza do odległych zakątków, by znaleźć pożywienie. Niestety, pod jej nieobecność młode lamparty będące jej potomkami narażone są na niebezpieczeństwo.