Królestwo drapieżników

Matsumi staje się królową stada Marsh. Teraz musi udowodnić pozostałym lwom, że potrafi przewodzić. Za swój sukces może jednak zapłacić ogromną cenę.