Kosmos

Podróż w czasie i przestrzeni pokaże, jak przebiegała ewolucja ludzkiej świadomości. W starożytnej Grecji, za sprawą Hipokratesa, miał miejsce przełom w dziedzinie medycyny. Pojawiły się wówczas odważne koncepcje dotyczące mózgu i świadomości. Zaprezentowana zostanie również największa forma życia na Ziemi. Ponadto spotkanie z twórcą pierwszej metody neuroobrazowania. Na koniec zaś śmiała wizja konektomu.