Kosmos

Opowieść o dokonaniach biologa i genetyka Nikołaj Wawiłowa. W pierwszej połowie XX wieku przemierzył pięć kontynentów, kierowany ideą stworzenia prototypowego banku nasion. Marzeniem badacza było zlikwidowanie głodu na świecie. Sprzeciw wobec antydarwinowskim teoriom i działaniom Trofima Łysenki doprowadziły do jego aresztowania przez NKWD. Wyrok śmierci zmieniono na 20 lat pobytu w łagrze, gdzie zmarł w 1943 roku. Jego odkrycia wywarły duży wpływ na świat nauki.