Kosmos - niewyjaśnione tajemnice starożytności

Autorzy programu starają się przedstawić prawdziwą naturę astronomicznego fenomenu, jakim była opisana w Ewangelii Mateusza gwiazda, która zaprowadziła Mędrców ze Wschodu do Dzieciątka Jezus.