Kosmos - niewyjaśnione tajemnice starożytności

Autorzy programu zajmują się biblijną opowieścią o zniszczeniu Sodomy i Gomory. Starają się wyjaśnić, czy starotestamentowa relacja to fikcja, czy też zapis prawdziwej apokaliptycznej katastrofy.