Kosmiczne katastrofy

Niedocenianie matki natury ma fatalne skutki. Człowiek wciąż nie jest w stanie zapanować nad przyrodą. Zmiany temperatury grożą uszkodzeniem sprzętu, burza z piorunami może skomplikować start, sztorm utrudnia lądowanie na oceanie kapsułom pasażerskim. Do katastrofy potrafią także doprowadzić nagłe rozbłyski Słońca.