Koniec świata na 10 sposobów

W tym odcinku kolejny scenariusz możliwego końca Ziemi. Tym razem realizatorzy rozważają zderzenie z obiektem wielkości Neptuna, który wejdzie na kurs kolizyjny z Błękitną Planetą. W ciągu czterech godzin życie na naszej planecie zginie z powodu potężnych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych. Na koniec Ziemia zostanie rozerwana na kawałki.