Kolczaste złoto

Kapitan kutra, Dwayne, udaje się wraz z załogą na południowe wybrzeże Nowej Zelandii. Nurkowie ciężko pracują, próbując zdobyć jak największą ilość jeżowców.