Koci patrol

Jo Brand odwiedza Silvanę Valentino-Locke, która przerobiła swój dom i ogród na schronisko dla bezdomnych kotów. W tej chwili ma 155 podopiecznych.