Klątwa Wyspy Dębów

Badacze są przekonani, że Strefa nr 5 była miejscem tajnych operacji związanych z Szybem Ogrodowym.