Kierunek Wild: Dzika Australia

Filmowcy przybliżają zwyczaje koali, które zamieszkują lasy wschodniej Australii. Zwierzęta te rzadko schodzą na ziemię. Potrafią nawet do dwudziestu godzin spać na drzewach, a po przebudzeniu większość czasu poświęcić na jedzenie. Ich aktywność zwiększa się jednak znacznie w okresie godowym. Samce koali, by wyrazić swoje uczucia, używają długich strun głosowych, wydając głośne ryki. Oprócz nich dokumentaliści obserwują też lirogony i dziobaki.