Kierunek Wild: Dzika Australia

Wombaty zamieszkują tereny suchych równin na południu Australii.Zwierzęta te prowadzą nocny tryb życia. Torbacze muszą walczyć z wielkimi mrówkami oraz upałem.