Kierunek Wild: Dzika Australia

Jeden z symboli Australii, kangur rudy, potrafi doskonale radzić sobie w suchym klimacie tego kontynentu. Autorzy dokumentu przybliżają jego cechy charakterystyczne, ułatwiające mu egzystencję w nieprzyjaznym środowisku, w którym brakuje wody, a codziennością są piekielne upały. Obserwują też zachowania samic, które opiekują się młodymi.