Katastrofa w przestworzach: Raport specjalny

Rekonstrukcja trzech tragicznych w skutki wypadków, do których doszło na płycie lotniska. Specjaliści odpowiedzą m.in. na pytanie, czemu dwie maszyny znalazły się w tym samym czasie na jednym pasie startowym.