Katastrofa w przestworzach: Raport specjalny

Przybliżone zostaną okoliczności trzech wypadków lotniczych. Piloci musieli zmierzyć z tą samą awarią - oderwaniem się silnika. Jednak dalszy przebieg wydarzeń w każdej z historii wyglądał inaczej.