Katastrofa w przestworzach: Raport specjalny

Od kapitana zależy życie wszystkich osób obecnych na pokładzie. Konsekwencje jego niedyspozycji psychicznej bądź fizycznej mogą być tragiczne. Zły stan emocjonalny, gwałtowny charakter i zdenerwowanie kapitana przyczyniły się do katastrofy lotniczej w Staines w czerwcu 1972 roku. Maszyna spadła na ziemię tuż po starcie. Nieporozumienie między członkami załogi doprowadziło do zderzenia z ziemią lotu Northwest Airlink 5719. Inną tragedię spowodowało zamiłowanie do nielegalnych używek.