Katastrofa w przestworzach: Raport specjalny

Każdy błąd popełniony przez pilotów może mieć tragiczne konsekwencje. Zaprezentowane zostaną kulisy katastrofy w San Francisco z 2013 roku, a także lądowania kapitana Wrony ze schowanym podwoziem na lotnisku Chopina w Warszawie.