Katastrofa w przestworzach

Kulisy najgłośniejszych katastrof lotniczych. W każdym odcinku zostanie przedstawiona rekonstrukcja wydarzeń, które doprowadziły do tragedii. Historie uzupełniają relacje świadków.