Katastrofa w przestworzach

Kulisy i przyczyny katastrofy z 1994 roku. W mroźną noc Halloween samolot zawirował w powietrzu i rozbił się na polu.