Katastrofa w przestworzach

odcinek 208

W bułgarskim odrzutowcu pasażerskim lecącym do Warny czterech porywaczy bierze pasażerów jako zakładników i żąda skierowania maszyny do Wiednia. Okazuje się jednak, że w zbiornikach nie ma paliwa, by wydłużyć lot o dwie godziny. Załoga z pomocą służb na ziemi, opracowuje śmiały plan. Piloci spróbują zmylić porywaczy, wmawiając im, że Warna to Wiedeń.