Katastrofa w przestworzach

odcinek 163

Rekonstrukcja wypadków lotniczych. By odtworzyć zdarzenia, które miały miejsce tuż przed tragedią, twórcy prezentują poprzedzające je sytuacje. W programie znajdą się także komentarze specjalistów.