Katastrofa w przestworzach

Rekonstrukcje prawdziwych katastrof lotniczych. Twórcy programu, odtwarzając przebieg wypadków, próbują zrozumieć, co doprowadziło do nieszczęśliwych zdarzeń. Odtwarzają okoliczności, w których doszło do tragedii: pogodę, atmosferę panującą na pokładzie samolotu, decyzje i działania pilotów. Pokazują też pracę ludzi badających przyczyny katastrof i przeprowadzają komputerową symulację lotu. Widzowie mogą usłyszeć rozmaite komentarze specjalistów oraz zeznania świadków tych wydarzeń. Twórcy programu udowodnią, że wypadki lotnicze często są spowodowane ludzką opieszałością i brakiem wyobraźni. Każda katastrofa jest dogłębnie analizowana, a wyciągnięte wnioski pomagają zminimalizować ilość tragedii w przyszłości.