Jedzenie, które zmieniło świat

Wskutek wojny secesyjnej wizjonerzy, wśród których można wymienić Heinza, Kelloga oraz Posta, przeprowadzili istną rewolucję. Ich kreatywność umożliwiła stworzenie przemysłowych imperiów.