Jedzenie, które zmieniło świat

W latach 50. C.E. Doolin i Herman Lay postanowili zaprezentować światu handlowy potencjał chipsów. Ich sukces wkrótce okazał się powodem do rozwinięcia działalności przez jedną z największych firm na świecie.