Jak to wyjaśnić

Eksperci analizują nagranie z rządowych kamer, które rzekomo utrwaliły tajemniczy latający obiekt. Badacze badają także pewien nietypowy dźwięk, który roznosi się na dystans ponad 8 tysięcy kilometrów. Prawdopodobnie jest on dowodem na istnienie prehistorycznego wymarłej ryby chrzęstnoszkieletowej - megalodonu.