Imperium w budowie

W starożytnej Grecji sztuka i forma łączyły się z inżynierią, dając niesamowite konstrukcje. Tym razem zbadamy wspaniałość architektury greckiej - od arkad i systemu sanitarnego, po miasto Pergamon.