Imperium w budowie

Początek średniowiecza to czas rozkwitu Bizancjum. Jego władcy ponad tysiąc lat silną ręką rządzili Europą i Azją. Tymczasem architekci tworzyli budowle podważające działanie grawitacji.