II wojna światowa z drona

Zespół ekspertów bada miejsce jednej z najdłuższych i najbardziej krwawych kampanii II wojny światowej.