II wojna światowa: Walka o Europę

W październiku 1944 roku wojska aliantów, które szybko parły naprzód, niespodziewanie napotkały problemy z zaopatrzeniem, gdy wycofujący się Niemcy stopniowo niszczyli francuskie porty. Oznaczało to, że zarówno paliwo, jak i niezbędna do walki amunicja były dostarczane z odległych o 300 km plaż w Normandii.