II wojna światowa w kolorze

W lipcu 1943 roku skalę klęski Hitlera na froncie wschodnim było już widać wyraźnie.