II wojna światowa w kolorze

Dowódca alianckich bombowców Arthur Harris chciał zakończyć wojnę przez wykorzystanie nalotów dywanowych.