II wojna światowa w kolorze: największe bitwy

Kulisy operacji wojskowej pod El Alamein, jednego z najważniejszych starć kampanii afrykańskiej. Opowieść ilustrują materiały archiwalne.