II wojna światowa w Arktyce

Europa po wielkiej wojnie jest w rozsypce. Sojusz pomiędzy III Rzeszą a Związkiem Radzieckim doprowadza do drugiej wojny światowej. Jednocześnie rozpoczyna się konflikt arktyczny, którego pierwszy akt rozgrywa się w Finlandii. W tym odcinku śledzimy losy wojny zimowej z perspektywy międzynarodowych mediów. Bitwy toczone pośród śniegu i lodu przyciągają uwagę opinii publicznej. Podczas gdy w Finlandii toczą się walki, wielkie potęgi spoglądają na sąsiednią Norwegię i jej bogactwa naturalne.