II wojna światowa: piekło na Ziemi

Radziecki atak spycha niemieckie siły na odległość 30 kilometrów od polskiej granicy.