II wojna światowa: piekło na Ziemi

Armia Czerwona staje się coraz silniejsza. Stopniowo zwalcza siły niemieckie i wypycha je z zajętych przez nie terenów. Alianci bombardują niemieckie miasta. Goebbels wzywa do "wojny totalnej".