II wojna światowa: cena imperium

Atak Niemców na Polskę rozpoczął II wojnę światową. Niechętne konfliktowi państwa europejskie nie mogły dłużej zwlekać z wypowiedzeniem wojny Hitlerowi. Stanowisko premiera w Wielkiej Brytanii objął Winston Churchill. Na Zachodzie żołnierze walczyli na lądzie, morzu i w powietrzu. Na Wschodzie Japonia poniosła wielką porażkę z Chinami w Changsha i Guangxi.