II wojna światowa - zwycięstwa i porażki

W trakcie II wojny światowej miały miejsce wielomiesięczne kampanie jak walki o Guadalcanal czy dramatyczne oblężenie Leningradu. Poległo wówczas więcej Rosjan niż aliantów. W historii zapisały się również nieudane operacje, z których należało zrezygnować już na etapie planów. Przykładem takiej niefortunnej akcji były: próba zajęcia przez aliantów portu w Dakarze i marny koniec japońskiej floty podczas bitwy w zatoce Leyte. Zaprezentowane zostaną strategie budzące największe kontrowersje.